Wat zijn de kosten en zijn er vergoedingen mogelijk?

Tarieven en verzekering

Wat zijn de tarieven bij Into Me You See en zijn er eventuele vergoedingen?

 

Chris Knorren is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV), een beroepsvereniging voor professionele therapeuten, en voldoet tevens aan de AGB normen. De VIV is als beroepsvereniging gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-keurmerk Complementaire Zorg.

Omdat Chris aangesloten is bij de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde kunnen uw sessies bij hem deels of geheel vergoed worden door uw ziektekostenverzekering.
Vaak vraagt de verzekeraar om deze AGB codes. Deze vindt u hier.

Daarbij is Intomeyousee RBCZ geregistreerd wat inhoudt dan (nu ook) vergoedingen vanuit VGZ en De Friesland worden verstrekt.

 

Zelf betalen en deels laten vergoeden – voordelen

Hoewel bij sommige zorgaanbieders behandelingen dus worden vergoed vanuit de basisverzekering, kiezen steeds meer mensen ervoor een psychologische behandeling zelf te betalen en deze vervolgens gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Dit heeft meerdere voordelen;
 

  • Gegevens zoals een diagnose worden niet gedeeld met de zorgverzekeraar, waardoor privacy is gewaarborgd
  • ITMYS is van mening dat zelfbetalende cliënten ook een financiële motivatie hebben om effectief aan herstel te werken.
  • Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts, hetgeen een behoorlijke drempel kan zijn wanneer er sprake is van (seks)verslaving
  • Er kan snel worden gestart
  • Het is mogelijk om maatwerk te leveren omdat de behandelaar in dit geval niet gebonden is aan vaste behandelprotocollen
  • Je hoeft je eigen risico niet aan te spreken.

 

Tarieven

ITMYS factureert na iedere sessie of indien gewenst per blokken van afspraken. Facturen kunnen door cliënt zelf worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Afspraken kunnen in voorkomende gevallen tot 24uur voordien afgezegd worden, wanneer dit niet tijdig gebeurt zal 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht worden.

 

  • Intake: € 150,-
  • Individuele vervolgsessies: € 120,-
  • Groepssessies: € 75,- per deelnemer per keer

 

Tarieven voor ‘psychosociale hulpverlening’ zijn vrijgesteld van BTW, workshops, coaching en trainingen kennen wel een BTW tarief van 21%.

Klachten en geschillen

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de beroepsvereniging vivnederland.nl .

ITMYS is aangesloten bij de geschillencommissie WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg).
Hoe u een klacht kunt melden leest u hier in een stappenplan

 

Meldcode huiselijk geweld

IntoMeYouSee is als Organisatie en zelfstandige beroepsbeoefenaar op grond van de Wet “verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren.
De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over deze meldcode.

Klachten en geschillen

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de beroepsvereniging vivnederland.nl .

ITMYS is aangesloten bij de geschillencommissie WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg).
Hoe u een klacht kunt melden leest u hier in een stappenplan

 

Meldcode huiselijk geweld

IntoMeYouSee is als Organisatie en zelfstandige beroepsbeoefenaar op grond van de Wet “verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren.
De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over deze meldcode.

Verantwoording

RBCZ geregistreerd, licentienummer: 190388R
Lid van beroepsvereniging VIV
VIV registratienummer 1907890
AGB code zorgverlener: 90-102003
AGB code praktijk: 90-061499
KvK-nummer 65291131
HBO-kwalificatie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening HBO Bachelor 4 (croho 34617, cohort 2014-2015)
GGZ Agoog HBO Bachelor 4 (croho 34616a, cohort 2014-2015)

Vergoedingen  2020

Zie voor accurate informatie deze link

Disclaimer:

Daar iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kunt u bij uw zorgverzekeraar informatie opvragen of de nota van uw behandeling door uw verzekering vergoed wordt.
Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis.

Incasso

Bij niet inbare vorderingen wordt gebruik gemaakt van de incasso diensten van Medicas.
De betalingsvoorwaarden van Medicas vindt u hier; https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden/