Hoe werken wij bij Into Me You See?

Wat doen wij?

Bij ITMYS bieden we ambulante specialistische zorg, zowel individueel als in groepsverband. Voor mannen die worstelen met seks, porno, liefde, intimiteit, hechting, macht/controle, aandacht, relaties en verbinding

Bij ITMYS bieden we ambulante specialistische zorg, zowel individueel als in groepsverband. Voor mannen die worstelen met seks, porno, liefde, intimiteit, hechting, macht/controle, aandacht, relaties en verbinding. Al dan niet in combinatie met middelen (alcohol en andere drugs). Ook bieden we zorgvuldig aandacht aan het proces van de partners, middels individuele en groepsbegeleiding, liefdevol gefaciliteerd door onze collega Suzanne. We werken uiterst discreet, anoniem en professioneel.

De eerste stap!

Na een telefonische screening nodigen we je uit voor een intake waar we met aandacht luisteren naar je hele verhaal, onderzoeken we wat het probleem is onder het zelfdestructieve, stemmingsveranderende, compulsieve gedrag.

Daarna stemmen we samen af welke intensiteit van behandelen wenselijk is en waar aansluiting in één van de drie doorlopende groepen mogelijk is. De groep is de magische plek waar niemand wil zijn, en waar ongelooflijk veel mooi en dankbaar werk verricht wordt. Samen met collega’s Erik en Marcel, twee zeer ervaren en betrokken groepscounselors, tevens ervaringsdeskundig.

En dan?

De mannen in onze groepen komen binnen op een van de meest kwetsbare momenten uit hun leven. Het grote geheim is uitgekomen en dragen vaak een enorme last van schuld, schaamte en eenzaamheid. In het langzame besef van wat je jezelf en anderen hebt aangedaan. En dan start het proces van heling en herstel, een zoektocht naar waar het dwangmatige gedrag zijn oorsprong vindt. Niet de vraag ‘wat is er mis met je’, maar de vraag ‘wat is er gebeurd met je’ is relevant om te begrijpen waarom je nu bent waar je bent. En dat gaat veel verder dan het seksuele gedrag waarin je bent vastgelopen. Want seksverslaving gaat niet over seks. Net zomin als alcoholverslaving over alcohol gaat. Als je dieper kijkt onthult verslaving iets veel wezenlijkers, namelijk onze universele, menselijke kwetsbaarheid, schaamte en eenzaamheid, angst en pijn. En ons onvermogen daarmee om te gaan. Zo is verslaving een reactie op onderliggende pijn en lijden en een aangeleerde (en vaak onbewuste) strategie om die pijn niet te hoeven voelen. Een verslaving is dus eigenlijk een poging om het onderliggende probleem op te lossen, bijvoorbeeld onzekerheid, depressie, onverwerkt verdriet, een negatief zelfbeeld of het afgesneden zijn van de eigen gevoelens en emoties. En door deze beklemmende coping is het zo dat problemen juist verergeren. Een zeer complexe dynamiek. Die veelal voortkomt uit (onbewust) ervaren trauma, onveiligheid en angst waarin onbewust en ongewild conclusies zijn getrokken als ‘ik ben een slecht of onvolwaardig mens, ik doe er niet toe’. Een core belief waar Patrick Carnes, de grondlegger van ‘sexual addiction’ en behandeling hiervan, veel over schrijft in zijn werk.

De groep is de plek waar veilige hechting een nieuwe oorsprong vindt, waar door te delen en verbinden trauma’s geheeld worden, waar door te confronteren je manier van denken wordt uitgedaagd, waar je je oude of nieuwe authentieke jij mag (terug)vinden. In individuele sessies wordt je ondersteund in dat proces. Actie- en oplossingsgericht, praktisch en ondersteunend, richting de doelen die jij voor jezelf stelt.

Stoppen met ‘gebruik’ is niet het doel van behandeling, maar een voorwaarde om te starten. We beginnen met stoppen van het zelfdestructieve gedrag, waarna we je begeleiden in een transformatief proces. Richting bewustwording en begrijpen van de onbewuste drijfveren achter je verslaving, verantwoordelijkheid nemen, acceptatie, overgave, empathie en verbinding. Met gebruik van therapievormen en levensfilosofieën als ACT, CGT, 12 Steps, EFT, het CSAT takenmodel van het International Institute for Trauma and Addiction Professionals (IITAP), motivational interviewing en groepstherapie helpen we je bewegen richting een volwaardig en zingevend leven. Naar een intieme relatie met jezelf en herstel van beschadigde (partner)relaties. Van controleverlies naar weer een stuk regie in je leven. Van angst naar hoop, van isolement naar verbinding, van hoofd naar hart, van intensiteit naar intimiteit.

“Het komt weer goed,
hoe beroerd het er ook uit ziet”