Privacy verklaring

 

Welke persoonsgegevens slaat deze website op en wat doen wij er vervolgens mee?

 

Into Me You See, gevestigd in de Tesselschadekerk aan de Tesselschadelaan 15-17 1217 LG te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Into Me You See – Tesselschadekerk
Tesselschadelaan 15-17
1217 LG Hilversum
+31 (0) 615239759

 

Chris Knorren is de Functionaris Gegevensbescherming van Into Me You See Hij is te bereiken via

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Into Me You See verwerkt slechts uw mailadres en naam via deze website. Dit omdat u deze aan ons verstrekt via het contactformulier.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Uw naam
 • Uw emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Into Me You See verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om nieuwsbrieven te kunnen verzenden

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Into Me You See neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Into Me You See) tussen zit.
Wij maken geen gebruik van dergelijke systemen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Into Me You See bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Naam en mailadres die u  verstrekt heeft via de mail of het contactformulier op de website worden niet langer dan 30 dagen op de server van onze website bewaard. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd. In mijn eigen archief (niet online) bewaar ik contactgegevens van u zolang de correspondentie met u voortduurt.
 • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
 • Voor de nieuwsbrief bewaren wij uw mailadres totdat u ons verzoekt dit mailadres te verwijderen. Dit kunt u ook zelf doen door een link die u in de nieuwsbrief vindt. Uw mailadres wordt dan defintief uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd.

 

 

Bewaartermijn voor cliëntdossiers

Clientendossiers worden NIET via de website of website server bewaard, ingezien of aangevuld.
Deze worden buiten deze website om bewaard. Voor informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze bewaartermijn voor cliëntdossiers bedraagt 20 jaar.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Into Me You See verstrekt nooit  aan derden of  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bij niet inbare vorderingen wordt gebruik gemaakt van de incasso diensten van Medicas en in Into Me You See genoodzaakt clientgegevens aan hen te vertrekken.
De betalingsvoorwaarden van Medicas vindt u hier; https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden/

 

 

Privacyverklaring voor onze nieuwsbrief

 

Via de website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief delen wij een paar keer per jaar ons laatste nieuws.

 

Into Me You See  wenst uw e-mailadres te verzamelen, bewaren en verwerken via mailchimp, die uw gegevens in lijn met de AVG/GDPR beheert. Into Me You See gebruikt dit platform om u periodiek informatie te sturen over de ontwikkeling van het platform en gerelateerde activiteiten. Mailings worden ongeveer vier keer per jaar verstuurd, afhankelijk van de hoeveelheid nieuws.

 

Uw gegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt in volledige overeenstemming met AVG/GDPR.
Into Me You See zal geen andere gegevens verzamelen, bewaren en verwerken dan uw e-mailadres, details van uw toestemming en datum van toestemming. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden nooit verspreid naar derde partijen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doelen. Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende de termijn dat nieuwsbrieven worden verstuurd en niet langer.

 

U heeft het recht om uw gegevens op ieder moment te wijzigen of te verwijderen. U ontvangt aan het einde van de inschrijvingsprocedure een overzicht van uw abonnement, samen met een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Alle mails bevatten deze link, waardoor u uw gegevens snel kunt verwijderen uit de maillijst. Wij zullen uw gegevens automatisch drie maanden na uitschrijving verwijderen. U heeft de optie om uw gegevens onmiddellijk te verwijderen of te wijzigen door contact op te nemen met de beheerder.

 

Indien er klachten zijn, heeft u het recht om contact op te nemen met een adequaat overzichtsorgaan.
Wanneer u van mening bent dat u geen toestemming gegeven hebt voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u uzelf uitschrijven via de link die u in de nieuwsbrief vind of door contact met ons op te nemen via

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Intomeyousee gebruikt alleen analytische, technische en functionele cookies.
Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

We gebruiken ook enkele cookies om onze zoekresultaten te verbeteren.

 

Meer over cookiegebuik op specifiek deze website vind je hier: cookiechecker.nl

 

 

Links van en naar andere websites

 

Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Into Me You See en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Voor de nieuwsbrief bewaren wij uw mailadres totdat u ons verzoekt dit mailadres te verwijderen. Dit kunt u echter ook zelf doen door een link die u in de nieuwsbrief vindt. Uw mailadres wordt dan defintief uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd.

 

Into Me You See wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Into Me You See neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met .
Into Me You See heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
IntoMeYouSee  spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch IntoMeYouSee, noch de maker van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van IntoMeYouSee

 

Geheimhouding

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.
Wij houden ons hiermee aan de beroepsethiek.
Soms bespreken wij binnen een team cliënten. Dit is altijd na goedkeuring van de client.
Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zullen wij ook nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.