Wij zijn er ook voor jongeren!

Jongeren

Hulp aan jongeren met verslavingsproblemen

ITMYS heeft zeer goede ervaring met begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en de gezinnen waar zij onderdeel van zijn.
Mogelijk riskant om te stellen, maar ‘de verslaafde jongere’ is veelal de symptoomdrager van het verstoorde familiesysteem.

Dit betekent dat wanneer ‘iedereen’ wil dat het verslaafde zwarte schaap van het gezin zijn leven betert, dat ‘iedereen’ daar zijn steentje aan bij zal moeten dragen.
Een vaak moeizaam en complex proces, zeker wanneer daarbij wordt meegenomen dat het puberende brein nu eenmaal een aantal cognitieve functies ontbeert door het nog niet volgroeid zijn van de prefontale cortex, dat deel van het brein waar we redeneren, beslissingen nemen, risico’s afwegen, gevolgen inschatten.

Toch is het de moeite waard om te pogen zo vroeg mogelijk het zelfdestructieve proces te keren, om verder drama en negatieve consequenties te besparen. Inzet van de behandeling is zowel gericht op familie ondersteuning en alsook het mogelijk begeleiden van de jongere naar een klinische setting, waar een volledig ambulante setting soms te weinig houvast biedt. In andere gevallen zal met voldoende toewijding en moed ook in een (intensief) ambulant traject veel groei te behalen zijn.

Drank, drugs, eten, porno, gokken, gamen, social media, de verleidingen zijn er meer en intenser dan ooit. En blootstelling hieraan op jonge leeftijd zorgt voor significant verhoogde kans op verslaving op latere (of al jongere) leeftijd. Er is een hoop te winnen voor de jongere generatie in het digitale en geïndividualiseerde tijdperk.