“It has occurred to me that masturbation is the one great habit that is a ‘primary addiction’ and that the other addictions, for alcohol, morphine, etc., only enter into life as a substitute and replacement for it”

–       Sigmund Freud (1897)    –

Wat is verslaving Amsterdam

Een ander woord voor verslaving is ‘afhankelijkheid’. Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. Bij verslaving is ‘willen’ veranderd in ‘moeten’ gebruiken.

 • Lichamelijke afhankelijkheid
  Hierbij protesteert het lichaam wanneer het gebruik stopt. Dit noem je ontwenningsverschijnselen. Bij alcohol, heroïne, methadon en GHB kunnen deze heel heftig zijn. Veel drugs, zoals cocaïne, XTC, speed en cannabis geven géén of milde ontwenningsverschijnselen. Stoppen kan dan toch erg moeilijk zijn vanwege de geestelijke afhankelijkheid.
 • Geestelijke afhankelijkheid
  Hierbij verlangt de gebruiker steeds sterker naar het middel en voelt zich eigenlijk niet meer prettig zonder. Dit speelt met name bij mensen die regelmatig gebruiken, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. Dit geldt nog sterker wanneer iemand gebruikt om de werkelijkheid te ontvluchten, bijvoorbeeld om problemen te vergeten. Geestelijke afhankelijkheid kan bij bijna alle middelen optreden. Zowel bij cannabis als bij alcohol, speed, cocaïne, XTC, GHB, heroïne en (in mildere vorm bij) koffie.

Wat zijn gevolgen van een verslaving?

 • Sociale problemen
  Een verslaving kan je gedrag veranderen. Interesse voor anderen kan afnemen doordat je vooral met het middel bezig bent. Je kunt dan voorrang geven aan het drugsgebruik ten koste van familie of vrienden.
  Lees hier meer over omgaan met een verslaafd persoon.
 • Geldproblemen
  Deze ontstaan als iemand door het gebruik niet meer functioneert op zijn werk en zijn baan verliest. Of al zijn geld besteedt aan drugs of alcohol.
 • Lichamelijke problemen
  Deze ontstaan doordat drugs het lichaam belasten. Cocaïne kan bijvoorbeeld voor hartklachten zorgen. Ook putten bepaalde drugs het lichaam uit.
 • Psychische problemen
  Bij een verslaving wordt je heel erg in beslag genomen door het middel. Interesse voor andere zaken vermindert,  waardoor je ontwikkeling stil kan komen te staan. Depressies kunnen ontstaan of verergeren. Bovendien kan je doordat je steeds in een roes leeft, grip op de werkelijkheid verliezen.
Share This
Call Now Button
× Kan ik jou helpen?